Co je integrovaná produkce?

  • Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání.
  • Je to koncept udržitelného zemědělství založený na agroekologii a systémovém přístupu, jehož cílem je přispět k udržitelným, odolným, ziskovým a robustním zemědělským systémům
  • Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Vyžaduje

  • Důkladné znalosti o cílech a zásadách integrované produkce ovoce.
  • Dodržování stanovené pěstitelské technologie vyhovující zásadám integrované produkce.
  • Kladný aktivní přístup pěstitelů ovoce k ochraně přírody.

Cílem je

  • Ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují.
  • Neporušování ani škodlivé měnění nebo ničení složek prostředí ovocného sadu.
  • Zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících nebo introdukovaných živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.