Záznamní povinnost pro integrovanou produkci

Od roku 2015 upravuje podopatření Integrovaná produkce ovoce NV č. 75/2015 Sb. Pěstitelé tak mohou podat žádost o zařazení do tohoto podopatření na období pěti let. Žadatelé, kteří se rozhodnou využít této možnosti, mají určité povinnosti vyplývající z příslušných právních dokumentů. Zejména jde o všeobecné podmínky, které jsou dány § 3 a § 9 a přílohou č.1 NV č. 75/2015 Sb. a pak také přílohou č. 1 a č. 2 NV č. 309/2014 Sb. o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor. Specifické podmínky pro Integrovanou produkci ovoce jsou dány v § 12 a v přílohách č. 2 až 7 NV č. 75/2015 Sb.

Záznamník obsahuje 4 části dané příslušnými předpisy k vedení záznamů dle tabulek, jejichž forma je závazná zákony a je požadována při kontrolách ze strany SZIF. Elektronický záznamník (vyplňovací formulář EXCEL) si můžete stáhnout -» zde.