VZOR CERTIFIKÁTU
opravňujícího k používání ochranné známky SISPO®