Ochranná
známka SISPO®

… je známkou Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce.         

 • O právu užívání ochranné známky členem SISPO rozhoduje předsednictvo na základě návrhu kontrolní komise, která posoudí, zda byly dodrženy všechny podmíněné body včetně zákazů, příkazů a limitů. Plnění či neplnění doporučení směrnic není pro přidělení ochranné známky podstatné.
 • Ochranná známka je nepřenosná, může ji používat pouze podnik, kterému byla vydána
  a je jí možno označovat jen ovocný druh, pro který byla vydána.
 • Seznam ovocných druhů, pro které může být ochranná známka SISPO udělena:
  jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň, rybízy, angrešt, maliník, borůvky.
 • Přiděluje se po splnění podmínek uvedených v směrnicích na jeden rok.
  Ochrannou známku lze udělit až po uplynutí tříletého přechodného období, během kterého čekatel převede svoji technologii na integrovaný způsob pěstování. To znamená, že ochrannou známku obdrží nový člen po splnění všech podmínek pěstování ve čtvrtém roce členství v SISPO.
 • O udělení ochranné známky rozhodne předsednictvo svazu do data konání valné hromady v příslušném roce.

Podrobné informace k udělení ochranné známky SISPO jsou uvedeny ve SMĚRNICÍCH PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY PĚSTOVÁNÍ OVOCE platné od roku 2023.