Valná hromada bude přijímat pouze členy,

kteří zašlou kompletní přihlášky,

to znamená – přihlášku s podpisem žadatele a potvrzením tajemníka regionální unie, včetně uvedení výměry u přihlašovaných ovocných druhů.

K přihlášce musí být připojen zpracovaný a podepsaný projekt !!

Zašlete potřebné údaje tak, abychom je měli v Holovousích nejpozději do konce února daného roku. (Druhý termín přihlášek bývá zpravidla do konce července s členstvím od 1.8.)

Neúplné přihlášky a projekty nebudou přijímány! Rovněž nebudou přijímány faxové a e-mailové přihlášky! Schválí-li předsednictvo svazu přijetí Vašeho podniku do našeho svazu, stanete se členem na Valné hromadě SISPO (asi 2. pol. března – 1. pol. dubna), v případě druhého termínu na zasedání předsednictva SISPO (2. pol. července).

Výše členských příspěvků pro rok 2021 je schválena dle výměry sadů v SISPO takto:

do 20,00 ha 2.000,- Kč
20,01 – 50,00 ha 5.000,- Kč
nad 50,01 ha 10.000,- Kč
Rozhodnutím Valné hromady byl stanoven vstupní poplatek pro nového člena ve výši trojnásobku členského příspěvku. Předsednictvo bude potvrzovat žádosti o dotace pouze členům, kteří budou mít zaplacený členský příspěvek, příp. i vstupní poplatek (u nových členů).