... členství v SISPO
je podmíněno členstvím
v Ovocnářské unii České republiky

Ochrannou známku SISPO lze udělit až po uplynutí 3-letého přechodného období, během kterého čekatel převede svoji technologii na integrovaný způsob pěstování, t.j. ve 4. roce členství v SISPO.