Svaz pro integrované systémy
pěstování ovoce
Holovousy

 • Založen 23. 10. 1990 jako dobrovolné sdružení pěstitelů a zástupců výzkumu.
  Je součástí Ovocnářské unie České republiky a má sídlo v Holovousích.
 • 9 zakládajících ovocnářských podniků,
  kteří přihlásili do integrovaného systému pěstování ovoce cca 2.000 ha sadů.
 • Byly vypracovány Stanovy SISPO a Zásady pro integrované systémy pěstování ovoce.
 • Zpracování závazných Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce
  pro rok 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 (CD) a Metodiky 2011.
 • Vypracovávání doplňků ke Směrnicím pro roky 1993, 95, 97, 99, 2001, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 14 a 15.
 • Poradenská a propagační činnost, pořádání nebo spolupořádání odborných seminářů.
 • K 1. 4. 2022 měl svaz 326 členů (z toho 4 nevýrobní podniky),
  kteří integrovaně pěstují ovoce na výměře kolem 9200 ha výsadeb,
  z toho:- s ochrannou známkou SISPO 2022 219 celková výměra 7923 ha 
  - známka neudělena nebo odebrána 73 1052 ha 
  - ve 3letém přechodném období 27 174 ha 
  - bez výsadeb 5
  s ochrannou známkou SISPO  /  bez známky s ochrannou známkou SISPO  /  bez známky
  JABLONĚ 156  53  celková výměra 4291 ha 499 ha
  HRUŠNĚ 97  25  530 ha 46 ha
  TŘEŠNĚ 73  21  515 ha 89 ha
  VIŠNĚ 55  22  865 ha 135 ha
  SLIVONĚ 124  61  905 ha 314 ha
  MERUŇKY 70  26  432 ha 82 ha
  BROSKVONĚ 30  13  70 ha 32 ha
  ČERVENÝ RYBÍZ 17  181 ha 43 ha
  ČERNÝ RYBÍZ 14  131 ha 37 ha
  BÍLÝ RYBÍZ ha ha