Svaz pro integrované systémy
pěstování ovoce
Holovousy

 • Založen 23. 10. 1990 jako dobrovolné sdružení pěstitelů a zástupců výzkumu.
  Je součástí Ovocnářské unie České republiky a má sídlo v Holovousích.
 • 9 zakládajících ovocnářských podniků,
  kteří přihlásili do integrovaného systému pěstování ovoce cca 2.000 ha sadů.
 • Byly vypracovány Stanovy SISPO a Zásady pro integrované systémy pěstování ovoce.
 • Zpracování závazných Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce
  pro rok 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 (CD) a Metodiky 2011.
 • Vypracovávání doplňků ke Směrnicím pro roky 1993, 95, 97, 99, 2001, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 14 a 15.
 • Poradenská a propagační činnost, pořádání nebo spolupořádání odborných seminářů.
 • K 1. 4. 2022 měl svaz 326 členů (z toho 4 nevýrobní podniky),
  kteří integrovaně pěstují ovoce na výměře kolem 9200 ha výsadeb,
  z toho:- s ochrannou známkou SISPO 2022 245 celková výměra 8465 ha 
  - známka neudělena nebo odebrána 53 580 ha 
  - ve 3letém přechodném období 21 104 ha 
  - bez výsadeb 5
  s ochrannou známkou SISPO  /  bez známky s ochrannou známkou SISPO  /  bez známky
  JABLONĚ 168  41  celková výměra 4497 ha 293 ha
  HRUŠNĚ 104  18  541 ha 35 ha
  TŘEŠNĚ 81  13  564 ha 40 ha
  VIŠNĚ 64  13  937 ha 63 ha
  SLIVONĚ 141  44  995 ha 223 ha
  MERUŇKY 80  16  465 ha 49 ha
  BROSKVONĚ 35  95 ha 7 ha
  ČERVENÝ RYBÍZ 20  210 ha 14 ha
  ČERNÝ RYBÍZ 19  160 ha 8 ha
  BÍLÝ RYBÍZ ha ha