Regionální unie

OUMS = OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA

Adresa: Přízová 8-10, 602 00 Brno
Tajemník: Ing. Zdeňka KLEMŠOVÁ

tel.:
mobil : +420 733 191 557
e-mail: klemsova.zdenka@seznam.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna Brno, č.ú.: 2039615319/0800

Předseda: Bc. Ivo POKORNÝ

POMONA Těšetice, a.s.
Těšetice 171, 671 71 Prosiměřice

tel.: +420 515 271 306
mobil: +420 602 827 964
e-mail: pokorny@pomona.cz

SOU = STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE z.s.​

Adresa: Na Svobodném 160, 280 00 Kolín 6
Tajemník: Lenka VOMÁČKOVÁ

tel.: +420 321 725 621, linka 17
mobil : +420 731 444 461
e-mail: kancelar@stredoceskaovocnarskaunie.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kolín č.ú.: 420369349/0800

Předseda: MUDr. Alice ŽERTOVÁ

Bříství-Křečhoř 18, 280 02 Kolín 6
tel.: +420 321 729 323
mobil: +420 608 225 003, 774 225 001, 608 754 052
e-mail: alice@zert.cz

UOJZČ = UNIE OVOCNÁŘŮ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH

Adresa: UOJZČ, 384 02 Lhenice
Tajemník: Ing. Petr LEBER

tel.: +420 388 321 371
mobil: +420 603 851 741
fax: +420 388 321 280
e-mail: petr.leber@cmail.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka Strakonice, č.ú.: 7016-291/0100, 0558 var. symbol 9

Předseda : Ing. Pavel FRÍD

Netolická 390, 384 02 Lhenice
tel.:    +420 388 321 375
mobil : +420 606 167 575
e-mail: frid.p@seznam.cz

VčOU = VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE

Adresa: Holovousy 129, 508 01 Hořice
Předseda: Ing. Jiří FIŠER

mobil: +420 736 633 184
e-mail: ovoce@zddolany.cz

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s., expozitura Hořice v P., č.ú.:107304653/0300

Místopředseda: Petr KAREŠ

Hradišťská 331, 552 03 Ostroměř
tel.: +420 493 691 100
mobil: +420 777 711 870
e-mail: kares@ebfruit.com

UOSR = UNIE OVOCNÁŘŮ SEVEROČESKÉHO REGIONU

Adresa: Zahradní 342, 411 19 Mšené lázně
Tajemník: p. Petr ŠKUTA

Sady a školky Jirkov s.r.o., 431 11 Jirkov
tel.: +420 474 684 909
mobil: +420 603 504 270
e-mail: skuta@sadyjirkov.cz

Předseda: Bc. Milan HANČ

Jahodárna Vraňany, Vraňany 20, 277 07 Mělník
tel. a fax: +420 315 691 988
mobil: +420 737 703 606
e-mail: milan.hanc@tiscali.cz