Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský
Holovousy s.r.o.

Adresa: Holovousy 129, 508 01 Hořice

tel.:+420 491 848 205
e-mail: info@vsuo.cz

Bankovní spojení:

ČSOB Hořice, č.ú. 249408669/0300

Jednatelé:

Ing. Jaroslav Vácha
tel.:+420 491 848 216
mobil:+420 734 676 310
e-mail: vacha@vsuo.cz

Ing. Tomáš Zmeškal
tel.:+420 491 848 215
mobil:+420 739 310 321
e-mail: zmeskal@vsuo.cz