34 let trvání Svazu pro integrované systémy
pěstování ovoce se sídlem v Holovousích

1990

2024

Předseda:
Ing. Martin LUDVÍK
Ovocnářská unie České republiky, z.s.
Holovousy 129
508 01 HOŘICE
tel. +420 493 520 706, kl. 106
mobil: +420 603 227 889
e-mail: unie@volny.cz

Kontrolor:
Ing. Zdeňka KLEMŠOVÁ
Wolkerova 7
789 85 MOHELNICE
mobil: +420 733 191 557
e-mail: klemsova.zdenka@seznam.cz

Místopředseda a tajemník:
Ing. Jana KLOUTVOROVÁ
Holovousy 129
508 01 HOŘICE
mobil: +420 739 690 106
e-mail: kloutvorova.sispo@seznam.cz

IČO: 44477325 DIČ: CZ44477325

SISPO je součástí Ovocnářské unie České republiky,
která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992 pod reg. č. VSC/1-11667/92-R.